Banc d’instruments

L’EMMP posseeix un servei destinat a la cessió en préstec d’instruments, nomenat Banc d’Instruments.

El propòsit és ajudar les famílies que tenen un infant que comença un nou instrument a no haver-lo de comprar ja que pot passar que després no li agradi i evitam així una despesa afegida.

Aquest servei el donam durant els dos primers cursos d’aprenentatge de l’infant i, ja en el tercer, recomanam el lloguer o compra del propi instrument per tal d’així poder seguir donant el servei al nou alumnat que comença.

Sol·licitud d’instrument