• Sol·licitud matrícula de l’1 al 31 de maig

 

 • Reunió informativa per a nouvinguts de: nadons, petimúsics, rodamúsics 6 i si fa sol nouvinguts el dimarts 7 de maig a les 18.30h

 

 • Audició informativa  rodamúsics 6 (curs 2023/2024) ,preinscrits tocamúsics7  i si fa sol 1 nouvinguts el dimecres 22 de maig a les 18.30h 

 

 • Reunió informativa  per a  alumnat 1218 nouvingut el dijous 9 de maig a les 18.30h

 

 • Sorteig públic per a l’adjudicació de places i horaris del curs 2024/2025 el dilluns 3 de juny a les 17.30h 

 

 • Publicació EN AQUEST ENLLAÇ  del cens provisional d’aspirants el dimarts 4 de juny i obertura del  termini de reclamacions fins el dia 6 de juny.

 

 

 • Publicació EN AQUEST ENLLAÇ dels horaris i places per al curs 2024/2025 el dia 1 de juliol 

 

 • Formalització de la matrícula de les persones admeses del dia 1 al 7 de juliol ambdós inclosos

 

 • Prova instrumental per a sfs2, sfs3, sfs4, 12-18 i adults el dia 6 de setembre a les 16.30h

Procés d’admissió

Ordenança de preus públics

Formulari d’inscripció

Estarà disponible entre els dies 1 i 31 de maig, ambdós inclosos

SORTEIG DEL NÚMERO DEL CENS

El resultat del sorteig del número que determinarà la persona a partir de la qual es farà l’adjudicació de places i horaris en totes les franges d’edat és: 

A continuació teniu el vídeo i l’ACTA del sorteig.

 

CENS PROVISIONAL

El cens provisional és un document en el que hi ha el nom i llinatges de les persones que ja són alumnes del centre i el de les persones que sol·liciten accedir-hi. És important que les persones que volen accedir a l’escola de música verifiquin que el seu nom i llinatges està ben escrit. En cas contrari han de remetre un correu electrònic a admiescolamusica@gmail.com mostrant com s’escriu de forma correcta per ta de procedir a la seva correcció, que es veurà reflectida en el cens definitiu.

Estar en aquest cens no implica, per a les persones que sol·liciten accedir a l’escola de música, tenir plaça adjudicada sinó que formen part del procés que finalitzarà amb la publicació dels horaris i adjudicació de places el dia 1 de juliol.

CENS DEFINITIU

El cens definitiu és el document, una vegada corregides les esmenes fetes per les famílies, a partir del qual es confeccionen els horaris i s’adjudiquen els instruments i les noves places.

Estar en aquest cens no implica, per a les persones que sol·liciten accedir a l’escola de música, tenir plaça adjudicada sinó que formen part del procés que finalitzarà amb la publicació dels horaris i adjudicació de places el dia 1 de juliol.

HORARIS 24/25

En aquest apartat hi haurà, a partir de l’1 de juliol, els horaris per al curs 2024/2025 (en ells hi ha també les persones nouvingudes admeses) i la documentació necessària a presentar per part de les persones que accedeixen de bell nou a l’escola.

La documentació a presentar de forma telemàtica al correu admiescolamusica@gmail.com, per part de les persones admeses, és la que vos posam a continuació. Recordar que el termini és fins el dia 7 de juliol(ambdós inclosos):

LLISTES D'ESPERA 24/25

En aquest apartat hi haurà, a partir de l’1 de juliol, les llistes d’espera per al curs 2024/2025. Per a l’alumnat de 0-6 anys (ambdós inclosos) es podrà cridar per cobrir baixes fins el mes de febrer de 2025 (inclòs). Per a l’alumnat de més de 7 anys sols es faran cridades per cobrir baixes fins el novembre (inclòs) de 2024.

Oferta educativa

La música és molt important en el desenvolupament dels infants perquè influeix en la seva psicomotricitat, en els aspectes cognitius i fins i tot en els intel·lectuals i emocionals. Qualsevol fet del tipus afectiu repercuteix en el pensament i la motricitat.

Aquesta formació s’adreça als infants més petits, dels 2 mesos fins els tres anys, juntament amb els seus pares/mares.

S’organitza en tres grups d’edat, adaptant la proposta pedagògica a les característiques evolutives de cada una d’aquestes edats. Tot i aquesta seqüència lògica, no suposa cap obligació fer els tres cursos, podent entrar en qualsevol moment de l’itinerari:

 • No ni no (dels 2 mesos als onze mesos)
 • Plou i fa sol(dels dotze als vint-i-dos mesos)
 • Toca manetes  (dels 2 als 3 anys)

S’impartirà en una sessió setmanal de quaranta-cinc minuts juntament amb la mare i/o el pare i són impartides per una mestra especialista en educació infantil i formació IGEME.

MÚSICA PER A NADONS

MATÈRIES

CURSOS

2 – 11 m

12 – 23 m

2 – 3 anys

 No ni no  45´
 Plou i fa sol  45´
 Toca manetes  45´

Sensibilització 3-5 anys

Els destinataris d’aquesta proposta formativa són els infants de 3 a 5 anys. S’organitza en tres grups d’edat, adaptant la proposta pedagògica a les característiques evolutives de cada una d’aquestes edats. De la mateixa manera que passa amb la Música per a nadons, l’entrada a aquests cursos podrà ser en qualsevol moment de l’itinerari. No obstant, sí és recomanable que els dos darrers cursos puguin fer-se de manera continuada.

Les sessions tenen quaranta-cinc minuts de durada i són impartides per una mestra especialista en educació infantil i formació IGEME.

 • Els petimúsics 3 (tres anys). ​Des del voltant dels tres anys, l’infant està principalment ocupat amb els materials que percep. Reconeix i explora contrastos clars en els nivells d’intensitat, altura, timbre durada o textura i sent plaer pel so en si mateix.
 • Els petimúsics 4 (quatre anys). ​A partir d’aquesta edat parlam de l’experimentació contínua que fan els nins/es i d’això es tracta: que escoltin sons, músiques, instruments; que provin a tocar petita percussió, a comprovar sonoritats; que toquin en el doble sentit: el físic, de descobrir tamanys, materials i formes dels instruments; i en el sonor, d’experimentar com fa el so cada un d’ells. Les cançons i les danses són el fil conductor de tot l’aprenentatge.
 • Els petimúsics 5 (cinc anys). ​El reconeixement de diversos sons i instruments ja ens permet, a través de cançons i danses, començar a introduir signes musicals bàsics, sempre des d’un vessant lúdic i sense cap tipus de terminologia acadèmica: gaudirem de i amb la música.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

MATÈRIES

CURSOS

3 anys

4 anys

5 anys

Iniciació a la música  45´  45´  45´
Total 45´ 45´  45´

Rodamúsics 6

Els destinataris d’aquesta proposta formativa són els infants de 6 anys amb una proposta molt definida:

 • Els rodamúsics 6 (sis anys). Introduïm la roda d’instruments, l’objectiu de la qual és que l’alumne conegui tots els instruments del centre per tal de poder triar, el proper curs, el que li agradi més. Les rotacions es faran de tal manera que el número de sessions amb cada professor especialista sigui el mateix.
  Al mateix temps suposa un espai per experimentar amb els sons, els timbres i les formes musicals, i una manera més de concretar i ampliar el treball que es duu a terme a l’àrea d’expressió musical en la qual faran un primer contacte amb la lectoescriptura de la música.

Els instruments que veuran els Rodamúsics 6 són:

 • Piano
 • Vent fusta:
  • Flauta
  • Clarinet
  • Saxòfon
 • Vent metall:
  • Trompeta
  • Trombó
 • Corda:
  • Violí
  • Violoncel
  • Guitarra
 • Percussió

RODAMÚSICS 6

MATÈRIES

CÀRREGA LECTIVA

Roda d’instruments  30´
Expressió Musical 30′
Cor  30´
Total  1h 30´

Tocamúsics 7

Els destinataris d’aquesta proposta formativa són els infants de 7 anys amb una proposta molt definida:

 • Els tocamúsics 7 (set anys). ​Els alumnes ja escolleixen un instrument, que ja s’emportaran a casa i amb el que començaran a treballar en grup. No tendran sessió separada d’expressió musical ja que estarà incorporada en la classe d’instrument.
  Serà una primera aproximació a la música des de la creativitat. Els ensenyarem a parlar abans que a escriure, a improvisar abans que a llegir, a experimentar abans que obeir la rigidesa d’una partitura. A partir de tot aquest bagatge utilitzarem l’aprenentatge significatiu per anar consolidant i posant noms, en el futur, a tot el que van assolint.

Els instruments que veuran els Rodamúsics 6 i que podran escollir els Tocamúsics 7 són:

 • Piano
 • Vent fusta:
  • Flauta
  • Clarinet
  • Saxòfon
 • Vent metall:
  • Trompeta
  • Trombó
 • Corda:
  • Violí
  • Violoncel
  • Guitarra
 • Percussió

TOCAMÚSICS 7

MATÈRIES

CÀRREGA LECTIVA

Instrument (PDG)  60´
Cor  30´
Total  1h 30´

Sifasol

A partir dels vuit anys i fins els dotze la nostra proposta és la consolidació del gaudi de l’alumnat per la música en general i pel seu instrument en particular.

Aquests dos objectius els durem a terme a partir de reforçar la pràctica en conjunt per davant de la individual, treballar la motivació de l’alumnat a partir de l’escolta activa dels seus interessos tant a les classes com a través de l’enquesta que feim a cada un d’ells, i també una altra que feim a la família, abans de començar el curs.

Aquests interessos també queden reflectits, juntament amb totes les característiques que vulgui aportar la família respecte al seu fill, en les tutories de principi de curs, la qual cosa fa que ja es puguin afrontar els aspectes conductual i emocional amb coneixement de causa i així evitar situacions d’aprenentatge negatives alhora que s’afina més en l’elaboració del material a ensenyar.

Plantejam, per això, l’ensenyament de la música des de l’instrument cap a l’instrument de tal manera que serà sempre imprescindible que l’Infant el dugui al centre sigui quina sigui l’activitat que ve a fer.

Els instruments oferts a través d’aquest tipus d’ensenyament són:

 • Piano
 • Vent fusta:
  • Flauta
  • Clarinet
  • Saxòfon
 • Vent metall:
  • Trompeta
  • Trombó
 • Corda:
  • Violí
  • Violoncel
  • Guitarra
 • Percussió

EXPRESSIÓ MUSICAL

ASSIGNATURES

SI FA SOL

1

2

3

4

Instrument Pedagogia de Grup 1h 15´ 1h 15´ 1h 15´ 1h 15´
Expressió Musical (lleng. mus.) 1h 1h 1h
Cor (opcional a sfs 1 i sfs 2) 30´ 30´ 30´ 30´
Agrupació instrumental 1h 1h 1h 1h
Total 2h 45´ 3h 30´ 3h 30´ 3h 30´

Dotzedevuit

Tenim un doble itinerari:

• Alumnat sense coneixements de música

Per aquest alumnat, el primer any d’ensenyament de música serà des de l’instrument cap a l’instrument, de tal manera que serà sempre imprescindible que l’alumne/a dugui el seu instrument al centre, ja que els coneixements necessaris de llenguatge musical els donarà el professor especialista així com vagin apareixent. D’aquesta manera feim un aprenentatge basat en l’experimentació immediata del coneixement adquirit, la qual cosa el converteix en útil i en vivencial fent, al mateix temps, que aquests conceptes quedin fixats, ja que formen part de la pràctica quotidiana del músic.

DOTZE DEVUIT
(alumnat sense coneixements de música)

MATÈRIES

CURSOS

1r

2n

Instrument Col·lectiu 1h15´ 1h15´
Agrupació instrumental  1h  1h
Total 2h 15´ 2h 15´

• Alumnat amb coneixements de música

Aquests alumnes poden ser alumnes nostres que han acabat SI FA SOL 4, de 4t d’Ensenyaments Elementals o alumnat que ve d’altres centres. En aquest itinerari el centre de l’aprenentatge serà l’instrument a través de l’agrupació instrumental, reforçat per una sessió individual amb el professor especialista i una sessió de Música Moderna en la que donarem recursos, eines i estratègies per a la creativitat i la improvisació tant de manera manual com amb eines digitals.

12-18
(alumnat amb coneixements de música)

MATÈRIES

Càrrega lectiva

Instrument individual 30´
Agrupació instrumental 1h
Música Moderna 1h
Total 2h 30´

Adults

Oferim classe de diversos instruments per a persones majors de 18 anys, amb o sense coneixements musicals. La nostra oferta és:

TALLERS D’INSTRUMENT PER ADULTS

MATÈRIES

CURS

Piano 45´
Guitarra 45´
Flauta 45´
Saxo 45´
Cor d’adults 60´

Els adults també podran participar a les agrupacions que funcionen a l’escola.