Presentació

L’Escola Municipal de Música de Palma és un centre educatiu el titular del qual n’és l’Ajuntament de Palma, depenent orgànicament de la Regidoria d’Educació i Esports.

La proposta educativa que feim a l’Escola Municipal de Música de Palma, suposa una oferta ampla i molt variada, que vol atendre les necessitats i interessos musicals de totes les edats i públics.

Consideram l’escola de música un potenciador de la cultura, i no sols la musical, ja que les persones que estan en contacte amb el fet sonor, ja des de nadons, desenvolupen una sensibilitat cap a tots els moviments que el poden estimular des del punt de vista emocional: teatre, pintura, manifestacions artístiques de carrer…

Pensam que l’Escola Municipal de Música de Palma s’ha de posar en valor pel que suposa per la nostra ciutat gaudir d’un centre com aquest i defensar la formació que rep el nostre alumnat, els criteris pedagògics que atenen la formació integral de la persona amb l’Infant com a centre del seu aprenentatge i amb l’afany permanent del gaudi amb la mùsica, des de la música i des del seu ensenyament.

La creativitat, la motivació, la música en grup, la felicitat de l’alumnat, el seu gaudi amb la interpretació pública, són els preceptes que ens mouen com a centre a dur terme totes les accions necessàries per assolir-ho.

Res del que hem dit anteriorment és possible sense la implicació del professorat a tots els nivells: formació en aspectes no coberts en els nostres estudis acadèmics (TIC, improvisació, escenografia, intel·ligència emocional, coaching,..) fomentant la creació de grups de formació ja sigui a nivell de departaments o de centre o, fins i tot, intercentres.

Entenem que la vertadera formació/educació no és aquella que aconsegueix “ficar” molts de coneixements en els alumnes sinó aquella que és capaç d’extreure-la a partir del que ells tenen dintre, a partir no de crear persones que sàpiguen respondre, sinó persones que es demanin coses, que tenguin curiositat.

El centre segueix amb la seva premisa d’implicar a totes les parts: professorat, alumnat i famílies amb la convicció que és l’única manera de poder donar una bona formació musical al nostre alumnat.