Història

El centre fou creat l’any 2006 per l’ajuntament de Palma com a Conservatori Municipal Elemental de Música per tal d’impartir ensenyaments reglats a infants d’entre 8 i 12 anys.

El curs 2012/2013 s’ofereix, des de la Regidoria d’Educació, a la ciutadania tota una oferta d’ensenyaments no reglats des de nadons( 0 anys) fins a adults de qualsevol edat.

El curs 2015/2016 es pren la decisió de posar tots els esforços en l’oferta no reglada i, paulatinament, es deixen d’impartir els ensenyaments reglats fins arribar en el curs 2019/2020 a no entrar en l’oferta educativa del centre.

El centre comença en el curs 2006/2007 amb 42 alumnes i actualment compta amb una oferta educativa per a 481.

Des dels seus inicis una de les fites ha estat sempre acostar la música a la ciutadania de Palma i mostrar la música com a mitjà d’expressió a l’abast de qualsevol persona.

Activitats com els “Concerts per Escoltar i Aprendre”, els “Diumenges musicals”, “l’Escola d’estiu per a professorat de música”, el “projecte Ricercare”, i des del curs 2017/2018 el projecte inclusiu “Junts Sonam Millor” en són l’exponent.