Pla de contingència arran del COVID 19

Aquest pla de contingència està elaborat seguint les directrius marcades per la Conselleria de Salut i per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Hem adequat els espais a la normativa i hem elaborat un pla pedagògic (explicat també en el document) en el que exposam una sèrie de canvis positius per al nostre alumnat. Hem partit de la premisa d’utilitzar aquesta situació que ens ha tocat viure com una oportunitat de canvi i aprenentatge.

Estarem encantats de comentar-ho amb vosaltres.