Posted on / by Escola Municipal de Música de Palma / in notícies informatives

Microconcerts als Patis de Palma

En aquesta activitat, que combinarà la part musical amb el gaudi de diferents entorns de Palma hi ha presents alumnes de diferents instruments, famílies i professorat. En aquestes audicions és important no sols el resultat musical sinó la posada en escena abans, durant i després així com el gaudi amb la pròpia interpretació i escoltant la dels demés companys i companyes.  Les dates són 14,15, 23, 26 i 27 de febrer de 2024.

Els microconcerts seran els següents:

PATI CA N’OMS

DIA HORES INSTRUMENTS PARTICIPANTS
dimecres 14 de febrer 16:15h violoncel, flauta travessera, trombó, clarinet, saxo, trompeta, guitarra, violí
17:30h
18:45h
dijous 15 de febrer 16:30h trombó, flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta i violí
18:00h
10:00h
divendres 23 de febrer 17:00h guitarra, clarinet, trompeta i guitarra elèctrica
18:00h
dilluns 26de febrer 16:15h baix elèctric, cant modern, violí, piano, percussió, saxo, violoncel, guitarra i guitarra elèctrica
17:30h
18:30h
19:30h
dimarts 27 de febrer 16:30h percussió, guitarra, piano, violí, violoncel, bateria
18:00h
19:00h

Ca´n Oms

Carrer de l’Almudaina, 7

Descripció

L´entrada apareix amb coberta reformada. A l´esquerra, s´hi situa un portalet d´estudi gòtic provinent del carrer de Can Sanç. L´arc rebaixat que deixa pas al pati és sostingut per pilastres amb capitells de tradició jònica amb el relleu de l´escut dels Oms. A la dreta, hi ha la naia o replà lateral, amb balustrada superior. Davall la naia, hi ha un coll de cisterna de secció octogonal, adossat al mur. Al fons, es repeteix l´arc rebaixat i les pilastres de l´entrada i es configura l´espai que acull l´escala, de pedra de Santanyí, en escaire i amb barana de balustres plans de ferro. Al primer pis, una elegant finestra balconera amb balustrada mostra l´escut dels Oms. Tot plegat, aconsegueix una harmònica escenografía. La façana posterior conserva una volada de fusta tallada on apareixen escuts dels Oms.

Notes històriques

Hug de Berard i Palou va ser propietari de la casa al XVI, ocupà importants càrrecs polítics i recuperà Cabrera dels sarraïns, per la qual cosa Felip II li concedí noblesa. La casa comprenia vàries edificacions anteriors. Els seus descencents la varen vendre el 1642 a Jerònim Doms,  amb llinatge de l´antiga noblesa. La família Oms ocupa la casa al llarg dels  s. XVII i XVIII. Al s. XIX, l´hereva de la família, Joana Magdalena Doms i Torrella, es casà amb el militar francès Enrique de Chauveron y Lavergne; la  filla d´ambdós i hereva, Joaquina de Chauveron i Doms, es casà amb Ignasi Truiols Vilallonga (de la família dels marquesos de la Torre), família que ostentarà la representació de can Oms des d´aleshores. Segons la “Lista electoral rectificada” de l´any 1864, la casa es trobava a la illeta núm. 1 i era propietat de D. Francesc Truyols i Chauverón “hacendado”, amb 8.576 lliures de quota (AMP, 1060).

El pati és el resultat de reformes del segle XVIII. Cap a l´any 1872 l´Arxiduc Lluís Salvador l´esmenta com a pertanyent a la família Truyols i en destaca el seu gran voladís. El portal gòtic situat a l´esquerra de l’entrada du les armes dels Armadans i procedeix de la casa medieval d’aquesta família encara avui existent al carrer de Can Sanç.

Actualment l´edifici és propietat de l´Ajuntament de Palma, qui promogué la reforma de 1982, dirigida per Elies Torres.

 

Tags: