Posted on / by Escola Municipal de Música de Palma / in notícies informatives

Nadal al carrer

L’activitat consisteix en fer actuacions de deu minuts cada una i canviar d’ubicació. D’aquesta manera no ens sentirà sols la gent que passa per un lloc determinat sinó per molts altres. Això fa que pels infants no sols no és pesat sinó que genera l’expectativa del següent microconcert, alhora que es treballa l’eficàcia en la col·locació, l’atenció, haver de cantar en un entorn de soroll i fora de l’entorn d’aprenentatge. Dir també que el canvi d’ubicació també es farà amb música ja que el cor anirà cantant a la vegada que es desplaça d’un lloc a l’altre. La data és a finals de novembre una vegada s’ha inaugurat la il·luminació nadalenca de ciutat. 

      

Assaig general

 

Tags: