Posted on / by Escola Municipal de Música de Palma / in notícies informatives

LA VOLTA AL MÓN AMB SET NOTES

LA VOLTA AL MÓN AMB 7 NOTES

L’Escola Municipal de Música de Palma (en endavant EMMP) proposa, aprofitant la diversitat de nacionalitats (encara que siguin sols de procedència) existent a les escoles de primària, recopilar cançons dels diferents països per tal de conèixer, encara que sigui mínimament, trets culturals i identitaris dels infants. 

L’activitat “La Volta al Món en 7 notes” està adreçada a l’alumnat que el curs 22/23 va fer 5è d’Educació Primària, finalitzarà el maig de 2024 i es durà a terme en dues etapes:

S’ha recollit per part de les escoles participants cançons provinents dels diferents indrets dels quals descendeix el seu alumnat.

Els centres participants són:

  • CEIP Es Pont
  • CEIP M.Antònia Salvà
  • CEIP Es Vivero

Moltes d’aquestes cançons han vengut acompanyades d’un àudio, partitura, vídeo… encara que siguin casolans i seran un fantàstic punt de partida per valorar les possibilitats de dur-les a terme. 

Aquestes cançons s’han en comú amb tots els centres participants que hauran de consensuar-ne deu que s’aniran treballant durant el curs 2023/2024.

Per tal d’unificar la interpretació de les cançons, la professora dels cors de l’EMMP assistirà a dos assajos a cada centre (previ acord amb cada un d’ells).

La interpretació final de tots plegats es durà a terme durant el 15 de maig de 2024 en un espai a determinar i que està condicionat pel número d’alumnes participants.

 

Tags: