Posted on / by Escola Municipal de Música de Palma / in notícies informatives

MUTARE MUNDUM

(Potser no canviaràs el món en ajudar una persona que pateix, però sí que canviaràs el món d’aquesta persona)

L’activitat, realitzada amb èxit el curs 22/23, que proposam és en primer lloc musical i va adreçada a persones, principalment d’ESO i batxiller, que estiguin o hagin patit que es troben en situació de vulnerabilitat per la raó que sigui. 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

L’Escola Municipal de Música de Palma (EMMP), que depèn de la regidoria d’educació de l’ajuntament de Palma, treballa des de l’any 2008 amb infants amb diversitat funcional i amb infants amb problemàtiques diverses tals com exclusió social, immigració, assetjament… 

La música ha esdevingut, en la majoria dels casos, un recurs terapèutic per a les diverses casuístiques: millora de l’autoestima, socialització, desenvolupament d’habilitats motores, sensorials, de parla…

La nova llei educativa va molt en la línia del Disseny Universal de l’Aprenentatge, que des de l’EMMP estam treballant fa temps. Per això, ens centrarem en dissenyar en aquesta direcció les activitats afavorint així que cada infant assoleixi el seu màxim potencial, respectant el seu ritme d’aprenentatge, les seves fortaleses i les seves habilitats de relació com a punt de partida. 

Sabem que la nostra acció és petita, en quant a possibilitats en el número de joves que podem atendre, però pot ser un alicient per a moltes altres persones per engrescar-se en activitats grupals que els aportin normalitat. 

No tenim cap fórmula màgica però sí que l’experiència ens diu que hem d’intentar-ho per copsar si la idea era, o no, encertada. Fer res no és una bona opció. 

TEMPORALITZACIÓ

Activitat setmanal fins al final de curs amb la intenció de continuar el curs 23/24. Les sessions seran el divendres de 16:30 a 17:30h. 

QUÈ ENS PROPOSAM

L’activitat que proposam és en primer lloc musical i va adreçada a persones, principalment d’ESO i batxiller que puguin trobar en aquesta activitat musical i/o teatral una via d’expressió, de comunicació i de relació que els il·lusioni. 

Pretenem també, per aquelles persones que no tenguin coneixements de cap instrument, crear un grup d’interpretació per tal de representar els temes que es toquin. 

La finalitat és aconseguir que incorporin un nou espai vital a la seva vida diària (la música i l’escola de música, potser nous companys…) per tal de construir espais saludables física i emocionalment. 

La proposta musical està fonamentada en la música pop rock i els temes a interpretar seran escollits entre tots. 

Les sessions són guiades per  professorat de l’EMMP però donant espai i recursos als joves perquè s’autorregulin i així aconseguir una relació musical i personal entre iguals.

Farem una tasca important treballant la posada en escena i la presentació davant altres amb visites puntuals de famílies i amics als assajos per tal d’anar creant l’hàbit de tocar davant altres.

Volem aconseguir que aquestes experiències, musicals i de relació, siguin memorables, que les vulguin repetir i, sobretot, no aturar-les en el futur. 

Els centres participants són:

  • IES Joan Alcover
  • IES Ses Estacions
  • IES Josep Mª Llompart
  • IES Madina Mayurqa
  • IES Sureda i Blanes
  • IES Son Rullan

Sessió del 3 de març de 2023

 2ª sessió. 10 de febrer de 2023

1ª sessió. 3 de febrer de 2023
Tags: