Posted on / by Escola Municipal de Música de Palma / in notícies informatives

PIANADA

PIANADA 2024

Activitat consistent en mostrar les dues orquestres de pianos que tenim a l’EMMP a un espai públic per tal que sigui visible per a molta gent. Són 14 pianos que compten amb l’acompanyament de la batucada creant un espectacle sonor i visual meravellós. 

 

Des de l’any 2016 l’Escola Municipal de Música de Palma (EMMP) té dues orquestres de pianos de 16 i 13 components respectivament. 

La importància d’aquestes agrupacions rau en el fet que els pianos fan música grupal com qualsevol altre instrument la qual cosa permet tenir la consciència i formació orquestral que tant necessària és per a qualsevol persona que estudia un instrument.

No tenim coneixement de l’existència d’altres agrupacions similars, al manco a les illes, i la mostra de les mateixes en públic pot, en primer lloc, posar de manifest la tasca de l’EMMP envers la innovació educativa, sempre amb el recolzament de la regidoria d’educació i, en segon lloc, animar a altres centres de formació musical a posar-les en funcionament. 

El concert tendrà la participació també de la batucada, tocant conjuntament amb els pianos i mostrant la versatilitat i transversalitat d’ambdues agrupacions. 

El resultat sonor i visual és meravellós i l’experiència musical única per a tots els participants, tant intèrprets com oients. 

 

assaig maig 2023

 

 

 

Tags: