Posted on / by Escola Municipal de Música de Palma / in notícies informatives

Projecte BAM!

Pensar, entendre i crear amb música a l’escola d’infants. 

El projecte és fruit de la col·laboració entre el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI) i l’Escola Municipal de Música(EMMP), ambdós organismes pertanyents a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma.

De tothom és coneguda la importància de la música en totes les etapes de la vida i també en la primerenca. 

És per aquest motiu que des del PMEI s’ha pensat en incloure sessions musicals per tal d’afavorir, des de la música, el seu desenvolupament.

L’EMMP té, des de l’any 2012, en la seva oferta educativa educació musical des de nadons. Les sessions estan plantejades seguint la Music Learning Theory, d’Edwin Gordon i que té en l’audició (audiatio) la seva major característica. 

Aquestes sessions amb els infants de 0-3 anys es fan amb l’assistència activa d’un dels progenitors per tal que siguin actors implicats en aquesta estimulació músico-sensorial del seu infant i que puguin repetir l’experiència fora de l’escola. 

La realitat de les escoles d’educació infantil, sobretot per l’horari en que desenvolupen la seva activitat, fa que les famílies no es puguin involucrar tot el que voldrien i que de ben segur no totes podran assistir a aquestes sessions de manera regular.

És per això que plantejarem també les sessions de tal manera que sigui una “formació Gordon amb i sense famílies” i en tot cas, sempre amb la presència d’una figura de referència que aporti seguretat afectiva a cada un dels infants.

MÚSICA PER A NADONS 

Les classes de música per a nadons o estimulació musical primerenca són sessions orientades al desenvolupament de la intel·ligència musical de l’infant des del seu naixement. La música s’aprèn com un llenguatge, és a dir, es necessita la immersió en un entorn que proveeixi un model ric i estimulant, a partir del qual el nen/a pugui extreure significats. Per aquest motiu es pretén enriquir musicalment l’entorn familiar i social de l’infant, per tal que la música formi part permanent del seu món més proper.

Les sessions estan plantejades com un viatge musical en el que tothom n’és part activa i hi participa: nadons i educadores. Des del moment que comença la classe amb la cançó de salutació fins el moment que ens acomiadem cream un entorn musical únic ric i variat que introdueix l’infant dins el món musical a través de cançons, recitats rítmics i activitats que estimulen l’infant a diferents nivells: auditiu, sensorial, motriu, etc. 

L’objectiu de les sessions és que l’infant hi sigui present i vagi absorbint tot aquest llenguatge nou a través de l’escolta de la música i la percepció del moviment. Tal i com passa amb el llenguatge parlat. Cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge i anirà passant per les diferents etapes segons el seu moment maduratiu, que cal respectar i escoltar per tal d’oferir en cada moment el que l’infant necessita. En cap cas es tracta d’una classe d’ensinistrament musical, i per tant no esperem respostes predeterminades.

A continuació presentam el reportatge fet a petició de l’IGEME per tal de donar a conèixer el projecte BAM! a la resta de l’estat.

Tags: